I.S.P. s.r.o. -  Na úvod

podľa typu strojov

STROJE PRE PEKÁRNE A CUKRÁRNE

Skladovanie, doprava a dávkovanie surovín :
Miešače a šľahače :
Deliace stroje :
Rozvaľovacie stroje :
Pece :
Plniace stroje :
Krájacie stroje :
Stroje na trvanlivé pečivo a piškóty :

STROJE NA VÝROBU CESTOVÍN

OSTATNÉ STROJE A ZARIADENIA


Komponenty a príslušenstvo                          

Všeobecné

AUTOMATIZÁCIA:
Riadenie automatizovaných systémov zahŕňa:
- váženie síl
- dávkovanie produktov pridávaním alebo doberaním
- zmiešavanie vody
riadiace jednotky model BB, BB1 a BBH2O.

AUTOMATIZÁCIA NADRADENÁ:
Riadenie automatizovaných integrovaných systémov zahŕňa:
- dávkovanie do niekoľkých odberných miest;
- dávkovanie do niekoľkých odberných miest pre viac liniek;
- dohľad a riadenie automatizovaných systémov
riadiace jednotky model BBPLC, BBPC a BBSUPERVISION.

PREOSIEVAČKA:
Nečistoty sú oddeľované pomocou nakloneného rotačného ramena a kalibrovaného sita. Rotácia ramena tiež prevzdušňuje a homogenizuje produkt.

DÁVKOVANIE:
Slúži pre dávkovanie a zmiešavanie makro a mikroingrediencií pevných aj tekutých, podľa hmotnosti aj objemu.
Objem násypiek je modulárny a dá sa následne zväčšiť.

ZMIEŠAVAČ PÁSOVÝ:
Miešanie je vykonávané rotáciou dvojitého pásu vo valcovej zmiešavacej komore; odstredivá sila zabezpečuje homogenizáciu produktu.

ZMIEŠAVAČ LOPATKOVÝ:
Miešanie sa vykonáva rotáciou nástrojov v tvare lopatiek vo valcovej zmiešavacej nádobe; odstredivá sila zabezpečuje homogenizáciu produktu vo veľmi krátkej dobe.

MECHANICKÁ DOPRAVA:
Mechanická doprava sa používa pre dopravu práškových produktov na krátke aj dlhé vzdialenosti, má veľkú kapacitu a malý inštalovaný príkon.

PNEUMATICKÁ DOPRAVA:
Podtlaková alebo tlaková pneumatická doprava sa používa pre dopravu práškových produktov na krátke aj dlhé vzdialenosti bez zvyškov produktu v potrubí.

TURBO PREOSIEVAČKA:
Nečistoty sú oddeľované pomocou rotácie kónického filtra a kalibrovaného sita. Pôsobenie odstredivej sily tiež prevzdušňuje a homogenizuje produkt.

VIBRAČNÁ PREOSIEVAČKA:
Nečistoty sú oddeľované pomocou vibrácie kalibrovaného sita. Pôsobenie vibrácie prevzdušňuje a homogenizuje produkt.

VYPRÁZDŇOVANIE BIG BAGOV:
Zaradenie pre vyprázdňovanie big bagov akýchkoľvek rozmerov. Používa sa pre dávkovanie produktov priamo do linky alebo pre plnenie zásobníkov (síl).

VYPRÁZDŇOVANIE MECHOV:
Zariadenie pre vyprázdňovanie mechov akýchkoľvek rozmerov. Používa sa pre dávkovanie produktov priamo do linky alebo pre plnenie zásobníkov (síl).

DÁVKOVANIE TEKUTÍN:
Elektronický zmiešavač a dávkovač tekutín riadený mikroprocesorom. Dávkuje požadované množstvo vody v požadovanej teplote s využitím studenej vody zo siete, teplej a chladenej vody.


Príslušenstvo

FILTRE:
Slúžia na odstraňovanie prachu z rôznych zdrojov prachu.

TENZOMETRE VÁŽENIA:
Odstránenie kovov zaisťuje permanentné magnetické pole.

FERMENTAČNÉ ZARIADENIE:
Pre výrobu a uchovávanie tekutého droždia a kvasníc.

ŠRKTIACA KLAPKA:
Hermetický elektronický ventil s vysokou presnosťou z nerezovej ocele.

ŠKRTIACA KLAPKA:
Klapka pre vyprázdnenie sila. Ovládanie mechanické alebo elektropneumatické.

ODLUČOVAČ KOVOV:
Odstránenie kovov zabezpečuje permanentné magnetické pole.

POČÍTAČ LITROV:
Počítač litrov na princípe magnetických impulzov pre tekuté a viskózne produkty.

ROZBOČKA:
Pre nízku a stredotlakovú pneudopravu.

ČERPADLÁ:
Čerpadlá pre dopravu tekutých a viskóznych látok, odstredivé alebo zubové.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE:
Chránia proti explózii v sile alebo v násypke.

SONDY HLADINY:
Nastaviteľné sondy pre kontrolu maximálnej a minimálnej hladiny.

BEZPEČNOSTNÝ VENTIL:
Nastaviteľný bezpečnostný ventil proti pretlaku a podtlaku v sile.

ROTAČNÝ VENTIL:
Pre pneumatickú prepravu a dávkovanie práškových a granulových produktov. Kapacita 1.2 – 10 Ton/hod.Výrobca: B&B Impianti Silos


späť »