I.S.P. s.r.o. -  Na úvod

podľa typu strojov

STROJE PRE PEKÁRNE A CUKRÁRNE

Skladovanie, doprava a dávkovanie surovín :
Miešače a šľahače :
Deliace stroje :
Rozvaľovacie stroje :
Pece :
Plniace stroje :
Krájacie stroje :
Stroje na trvanlivé pečivo a piškóty :

STROJE NA VÝROBU CESTOVÍN

OSTATNÉ STROJE A ZARIADENIA


Dávkovanie   

Charakteristika
Slúži na dávkovanie a zmiešavanie makro a mikroingrediencií pevných aj tekutých, podľa hmotnosti aj objemu. Objem násypiek je modulárny a dá sa následne zväčšiť (platí pri vnútorných silách).
Elektronický zmiešavač a dávkovač tekutín je riadený mikroprocesorom. Dávkuje požadované množstvo vody v požadovanej teplote s využitím studenej vody zo siete, teplej a chladenej vody.


Výrobca: B&B Impianti Silos


späť »