I.S.P. s.r.o. -  Na úvod

Stroje pre pekárne a cukrárne
Stroje na výrobu cestovín
Ostatné stroje a zariadenia
 

Kontakt

I.S.P., spol. s r.o.
Bajkalská 2
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Tel./fax.: +421 33 5548 030, +421 33 5548 031
E-mail:   
info@ispsro.sk   ( isp@ispsro.sk )

IČO:
      34 111 611
IČ DPH: SK2020393089

I.S.P., spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 769/T

Obchodné oddelenie:
Lubomír Podsedník, riaditeľ
Tel.:      +421 903 721 448
E-mail:   info@ispsro.sk   ( isp@ispsro.sk )


Obchodné zastúpenie pre Českú republiku:
TEN ART, spol. s r.o.
Březohorská 253
261 02 Příbram VII

Tel:       +420 318 635 425
Fax:      +420 318 635 426
Web:     www.tenart.cz
E-mail: tenart@tenart.cz